dinsdag 12 januari 2016

AFBREUK

Ik zal hier niet gauw kritisch schrijven over overheidsbureaucratie, niet omdat ik het bestaan ervan zou willen ontkennen, maar omdat we er vaak zelf om vragen. Iemand, of wat meer mensen, hoeft ooit maar iets te constateren dat veel mensen als een misstand beschouwen en ze roepen dat 'ze', dat is de overheid, er iets aan moeten doen. De overheid doet iets door een regeltje te bedenken. Ze gaat iets verbieden of juist voorschrijven.

Goed, uit een artikel in Het PAROOL leer ik dat er zoiets, in Amsterdam, bestaat als 'afbreuk aan het gevelbeeld' bestaat. Stel je voor een toerist die in het centrum van Amsterdam gevels loopt te bewonderen, maar dan plotseling iets ziet dat afbreuk aan het gevelbeeld doet, waardoor zijn plezier aanmerkelijk tekort gedaan wordt. Die toerist loopt bijvoorbeeld door de Jordaan en ziet daar een ijssalon:


Ja, dat bord daarboven, dat kan natuurlijk niet! Dat doet toch een enorme afbreuk aan die schitterende gevel. En in de Welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam uit 2013 staat dat gevelreclame uit losse letters moet bestaan of dat een uithangbord moet worden gebruikt. Dat dat bord daar inmiddels al tientallen jaren hangt, ja, daar heeft het bestuur van stadsdeel Centrum geen bal mee te maken. Die Welstandsnota hebben ze in 2013 niet voor niets aangenomen. Het bord moet binnen vier weken weg zijn, stelt stadsdeel Centrum.

Op Facebook is inmiddels een actie tot behoud van het bord begonnen. Twee fracties in de gemeenteraad hebben al vragen aangekondigd en nu schijt het dat de Welstandsnota wel een ontsnappingsclausule biedt. Ik vind het alleen maar onbegrijpeijkdat ernog altijd bestuurders en ambtenaren zijn die het zo ver laten komen, die de regeltjes belangrijker vinden dan de dagelijkse praktijk.