donderdag 3 november 2011

Wet

De rechter te Leiden heeft uitgesproken dat een Gereformeerde school in Oegstgeest niet een leraar mag schorsen of ontslaan omdat die er openlijk voor uitkwam, door te gaan samenwonen, dat hij homo is. Die leraar was blij met de uitspraak. Dat kan ik me voorstellen, maar gaat hij nu weer gewoon dagelijks naar zijn werk? En gaat hij met plezier naar zijn werk? Staan zijn collega's hem met open armen op te wachten? Hoe hebben die zich opgesteld in zijn conflict met het schoolbestuur? Wat heeft de oudercommissie gedaan?

Als leraar kom je niet zo vaak een bestuurslid tegen, maar collega's en ouders elke dag. Hoe ga je om met mensen die geen poot uitstaken om het bestuursbesluit te voorkomen, maar die zich wel zouden opwinden als het gemeentebestuur een ambtenaar zou ontslaan die weigerde een homohuwelijk te voltrekken? Die ambtenaar moet het recht hebben om volgens zijn overtuiging te handelen, maar die leraar zou niet hetzelfde recht mogen hebben?

Als ik het me goed herinner staat in de Bijbel dat Jezus eens tegen  een stelletje Farizeeërs gezegd dat de mensen er niet zijn voor Wet, maar de Wet voor de mensen. Als ik daarover zou moeten of mogen beslissen, zou ik een 'weigerambtenaar' niet ontslaan. Er is altijd wel een ambtenaar te vinden die zonder bezwaar een homohuwelijk sluit. M.a.w.: de gemeente voldoet aan haar verplichting en daar gaat het om. Dat schoolbestuur  heeft er alleen maar voor te zorgen dat op de± school verantwoord onderwijs wordt gegeven en dat moet een homo net zo goed kunnen als een hetero. O ja, zijn manier van leven is niet in overeenstemming met de grondslag van de school. Is er al eens een leraar van een gereformeerde school ontslagen omdat hij zijn naaste niet net zo lief had als zichzelf?
x