dinsdag 15 december 2009

Nooit

De enquêtecommissie die de gang van zaken rond de Noord-Zuidlijn heeft bekeken heeft haar rapport klaar. In de Volkskrant staat het volgende: Amsterdam had in 2002 nooit mogen besluiten tot de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Helaas heeft de gemeenteraad wel besloten. Volgens Het PAROOL vanwege de wens van de politiek. Politici laten graag 'iets indrukwekkends' na. De enquêtecommissie wil ook het boren van die tunnel nog eens opnieuw laten bekijken.  Lijkt me een goed plan! Dan wordt het geen 2017, maar 2020 voordat die lijn er is. Of zullen we toch maar stoppen met dat gedoe?
x

Draagvlak

Trouw wijdde een vrij uitvoerig artikel aan de treinreis van Jacqueline Cramer en nog zo'n 200 andere om het milieu bezorgde mensen naar Kopenhagen. Uiteraard waren alle milieuorganisaties vertegenwoordigd, maar ook de kerken en de ontwikkelingsorganisaties zijn betrokken. Er reisde ook een aantal wetenschappers mee, die in de trein hun wetenschappelijk onderlegde zorgen met de andere reizigers wilden delen. Na de vierde spreker verdwijnen velen naar een wagon waar gedronken mag worden. Kennis is handig natuurlijk, maar een teveel aan kennis zorgt ervoor dat je je drankje mist en wie wil dat nou?

Van ons weet iedereen wel hoe we over milieu en klimaat denken, maar op het festival zaterdagmiddag in Utrecht, in de trein en in Kopenhagen zelf, zie je dat er een breed draagvlak is. Dat zegt Rolf Schipper van Greenpeace. Mag ik weer even cynisch zijn? Een trein vol milieuactivisten en vertegenwoordigers van organisaties zegt mij niet zo veel over draagvlak. Afgelopen zondag hebben er 800 kerkklokken geluid, maar dat betekent voor mij niet dat al het kerkvolk vreselijk milieubewust aan de gang is. Dat stond maandagochtend in de file op de gebruikelijke wijze CO2 de atmosfeer in te blazen. Ik ben er ook niet helemaal gerust op dat ze bij het boodschappen doen op maandagmiddag allemaal milieubewust inkopen hebben gedaan. We waren qua temperatuur een beetje verwend de afgelopen weken: steeds een paar graden boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Maar nu zitten we een paar graden onder het gemiddelde. Is dat nou de juiste tijd om de thermostaat een tandje lager te zetten? Dat zal men zich hier en daar afvragen.

Die conferentie in Kopenhagen wordt gehouden omdat er, zeker mondiaal gezien, juist helemaal geen draagvlak is. En niemand maakt mij wijs dat het draagvlak in Nederland zo veel groter is. Het aantal leden van milieuorganisaties neemt fors af: Natuurmonumenten verloor 52.000 leden, Greenpeace 27.000. Al die overvolle megastallen zijn slecht voor het milieu, maar ons biefstukje en karbonaadje moeten wel betaalbaar blijven. Dat overtollige CO2 moet wel ergens onder de grond, maar niet onder mijn huis. Zo'n windmolen bederft mijn uitzicht.

Jacqueline Cramer, die zo optimistisch ogend in de trein stapte, was gisteravond omgeslagen. Toen ging ze in overleg met milieuministers van 35 landen, waaronder Mexico, India en China. Maar die bijeenkomst verliep volgende de minister chaotisch. (...) Er was volgens Cramer veel onenigheid over ofwel het behouden, overboord gooien of uitbreiden van het Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt. "Als het zo doorgaat, gaat het niet goed." Ontwikkelingslanden zijn, dat las ik in de Volkskrant, kwaad uit werkgroepen gestapt. Dat is, lijkt mij, niet de manier om draagvlak te creëren.

Afgelopen zaterdag was 'Kassa' geheel gewijd aan het milieu. Felix Meurders vroeg het publiek wie er wel eens palmolie gebruikte. Niemand! Vervolgens liet Felix een tafel zien die afgeladen was met flessen, potten, blikken en zakjes met alledaagse producten waarin palmolie verwerkt is. Aan dieselolie voor de auto wordt palmolie toegevoegd. Om aan onze vraag naar palmolie te voldoen, worden op Borneo rücksichtslos hele oerwouden gekapt om plaats te maken voor palmolieplantages. Er is ook 'goede' palmolie, op verantwoorde manier verkregen. Een meneer van Unilever
vertelde dat je al in 2015 op hun producten kunt zien of er 'goede' of 'slechte' palmolie in verwerkt is. Misschien is er dan zo veel draagvlak dat iedereen eerst al die kleine lettertjes leest voor er een product aangeschaft wordt.
x