donderdag 7 mei 2015

ZORG

De (thuis)zorg in dit land is toch wel geweldig georganiseerd. Het leek mij wel handig enige tijd (zolang de ribben wat tegenwerken) thuiszorg te verkrijgen. Ik belde dus een thuiszorgorganisatie die werkzaam is in Amsterdam-Noord (Evian). Ik werkte het gebruikelijke keuzemenu af. Na het laatste ingetoetste cijfertje (voor huishoudelijke hulp) kreeg ik te horen dat ik voor huishoudelijke hulp een ander nummer moest bellen.

Ik belde dat andere nummer en kreeg een of ander alfabet aan de lijn. Ik legde uit dat ik via Evian bij hen terecht was gekomen en wat mijn vraag was. Ik zei er ook maar bij dat ik in Amsterdam woon. Nou, daar deed die instelling niets. Dan moest ik bellen met Osira Amstelring.

Osira gebeld en vraag voorgelegd. Oh, dan moest ik eerst de helpdesk-WMO van de gemeente Amsterdam bellen. Toen ik die aan de lijn kreeg en vroeg of ik, waarschijnlijk voor korte tijd huishoudelijke hulp kon krijgen, moest daarover eerst intern overlegd worden. Dat bleek te kunnen. Toen ik vertelde van de wat ongelukkige combinatie van COPD en gekneusde/gebroken ribben, bleek COPD een onbekende term te zijn. Ik zei: "Schrijf maar gewoon op. Zorgverleners weten wel wat het is." Mijn verzoek zou per e-mail worden voorgelegd aan 'MO-zaak' een adviserende (maar in de praktijk beslissende) instantie. Binnen 48 uur zou er een beslissing genomen worden.

Ik wacht wel weer af.