woensdag 3 april 2019

VACCINATIE

Natrium is bij kamertemperatuur een vast metaal dat zeer snel met de zuurstof uit de lucht reageert. Chloor komt bij kamertemperatuur voor als een geel/groen en zeer giftig gas. Zou jij een combinatie van die twee stoffen (natriumchloride) innemen? Je kijkt wel uit! Hoewel ... vrijwel iedereen neemt dagelijks dit stofje in, ze noemen het keukenzout. De aanbevolen hoeveelheid is 6 gram per dag. Dat is vrij veel als je het vergelijkt met medicijnen. Van het medicijn dat ik het meest gebruik (salbutamol, een 'pufje) gebruik ik 200 milligram (20% van 1 gram) per dag. Je kunt die 6 gram keukenzout per dag dus rustig innemen, want het heeft absoluut niet de gevaarlijke eigenschappen van natrium en chloor. Dat is het aardige van chemische verbindingen. Waterstof en zuurstof zijn gassen. Maar voeg je 2 atomen waterstof bij één atoom zuurstof en je hebt 1 molecuul water (H20), een vloeistof.

Tegenstanders van vaccinatie, (bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) gebruiken allerlei argumenten om niet te willen prikken. Een veelgebruikt argument tegen vaccinatie is dat de stof die ingeënt wordt  het element kwik bevat. Kwik is een zwaar metaal en zware metalen kun je beter niet in je lichaam opnemen. In vaccinaties kan thiomersal zitten dat voor ca 50% ethylkwik bevat. Evenmin als keukenzout chloor bevat, bevatten entstoffen kwik. Het gaat hier om het verschil tussen een verbinding en een mengsel. Bij de vorming van een verbinding ontstaat een stof met nieuwe eigenschappen; bij de vorming van een mengsel ontstaan geen nieuwe eigenschappen. Ethylkwik, een verbinding, bevat dus, anders dan anti-prikkers ons willen laten geloven, niet de (gevaarlijke) eigenschappen van kwik.

Een nog altijd veelgebruikt argument tegen vaccineren is dat het autisme veroorzaakt. Er is geen enkel verband tussen vaccineren en autisme. Het verband tussen vaccinaties en autisme werd voor het eerst beschreven door Andrew Wakefield in een artikel in het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet. Later werd dit artikel door de Lancet ingetrokken, want eerder en later onderzoek wezen uit dat zulke verbanden niet bestaan en dat Wakefields conclusies onjuist waren. Trouw schrijft: Deense onderzoekers hebben de medische gegevens bekeken van 657.461 kinderen die werden geboren tussen 1999 en 2010, en gezocht naar een verband tussen vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en verschijnselen van autisme bij die kinderen. Er is wetenschappelijk geen enkele aanleiding dat verband te veronderstellen.

In militaire dienst werd ik (in 1962) nog ingeënt tegen pokken. Daar kon je een aantal dagen behoorlijk ziek van zijn, maar in de tweede helft van de jaren '70 van de vorige eeuw werd de ziekte dankzij een wereldwijd vaccinatieprogramma uitgeroeid. Het pokkenvirus wordt nog in twee beveiligde laboratoria (in Amerika en Rusland) bewaard. Zo kunnen ze er nog altijd een chemisch wapen mee maken. Waarom zou je het anders bewaren?

Aardig feitje

Toen ik nog een klein jongetje was bestond de DKTP-prik nog niet. Dus kreeg ik op een gegeven moment de K(inkhoest). Mijn grootmoeder, die jarenlang bij ons in huis woonde, wist een remedie: "andere lucht". Maar waar vind je zo gauw andere lucht? Wij woonden vrij dicht bij de Amstel, die je toen kon oversteken met een pontje. Aan de overzijde stond een gasfabriek. Daar wandelde oma met mij omheen. Het rook er inderdaad naar gas. Dus er was andere lucht. Ik ben van dat hoestje afgekomen, maar of dat nu aan die andere lucht la. Een DKTP-prik lijkt me toch beter.