zondag 5 februari 2017

DISCRIMINATIE

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Je hebt natuurlijk Artikel 1 van onze Grondwet herkend. Er is nu al een overeenstemming tussen bijna alle partijen in de Tweede Kamer, las ik in Trouw,  om dit artikel te wijzigen: Ook seksuele gerichtheid en handicap moeten genoemd worden (...) Het is al langer de wens van PvdA, D66 en GroenLinks dat het rijtje wordt uitgebreid met de woorden 'handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid'. 

Er zit naar mijn idee een nadeel in het aangeven van specifieke punten waarop niet gediscrinineerd mag worden. Sommige mensen zouden kunnen denken dat je wel mag discrimeneren op niet genoemde eigenschappen, bijvoorbeeld leeftijd of etnische afkomst. Dat is ook verboden, want discriminatie (..) op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Ik ben het niet vaak eens met de VVD, maar nu eens wel, want de VVD is van mening dat Artikel 1 juist soberder moet - dat er alleen zou moeten staan dat 'discriminatie op welke grond dan ook' verboden is. Dan hebben we alles toch wel 'gecoverd', ook de seksuele geaardheid en handicap? Ja, en ook, jammer voor Wilders c.s., ethnische afkomst. We moeten het maar zo simpel mogelijk  houden.