vrijdag 16 juli 2010

Ambtenaren

Je zult mij niet gauw iets negatiefs horen zeggen over 'de' ambtenaren. Maar individuele ambtenaren zijn ook maar gewone mensen en kunnen wel eens foutjes maken. Een enkele keer zou je de indruk kunnen krijgen dat foutjes makende ambtenaren geclusterd worden, alsof de verantwoordelijke bestuurders bedacht hebben: als we die nou bij elkaar zetten, gaat het overal elders goed.

Een voorbeeld van zo'n cluster zou de Amsterdamse Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) kunnen zijn. Die zijn o.a. druk met de Noord/Zuidlijn, waar zoals bekend niet altijd alles gladjes is verlopen. Een tijdje geleden had de DIVV zich voorgenomen iets te doen aan de brandveiligheid in de tunnel van de metro. Dat is natuurlijk een uitstekende zaak. Dus er werden plannen gemaakt en er werd een aannemer gevonden. Tijdens de werkzaamheden zou de tunnel niet gebruikt worden: geen metro tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Amstel. Er kwam vervangend busvervoer. Aan alles was gedacht: de werkzaamheden zouden tijdens de zomervakantie (minder gedupeerde reizigers) plaatsvinden en GVB-personeel moest rekening houden met dit alles bij planning van vakanties.

Helaas! Wat lees ik in Het PAROOL? De metrotunnel tussen Amsterdam CS en het Amstelstation is deze zomer voor niets bijna vijf weken gesloten. Er gaat namelijk helemaal niets gebeuren. De aannemer heeft zich teruggetrokken. De gemeente en de aannemer hebben verschil van mening over de planning en de aard van het werk. Je zou toch zeggen dat meningsverschillen uit de weg geruimd zouden moeten zijn voordat je een ingangsdatum van de werkzaamheden vaststelt. Volgens de verantwoordelijke wethouder was voor de aannemer niet duidelijk hoe de gemeente de werkzaamheden uitgevoerd wilde hebben. De gemeente op haar beurt vond het ingediende plan van aanpak van onvoldoende kwaliteit en voorzag vertragingen. Je vraagt je als gewoon Amsterdams burger dan af: wat was er eigenlijk duidelijk behalve de ingangsdatum en de duur van de sluiting van de tunnel?

Dan gooi je die tunnel toch gewoon weer open? Het is nu te laat om de zomersluiting van de tunnel terug te draaien. Het GVB heeft metrobestuurders met vakantie gestuurd en buschauffeurs ingehuurd voor pendelbussen tussen CS en het Amstelstation.

De DIVV heeft ook problemen met de renovatie van de Hogesluis  (dat is geen sluis, maar een brug) en de Utrechtsestraat. In het laatste geval is er ook ruzie met de aannemer. De wethouder laat nu de professionaliteit van de DIVV onderzoeken. Goed plan!
x