vrijdag 27 februari 2015

HELM

Ik heb weer wat bijgeleerd door een artikel in de Volkskrant: er zijn vier categorieën slachtoffers van fietsongevallen:
1, dronken fietsers, vaak studenten en uit Oost-Europa afkomstige arbeiders;
2. fietsers die in het drukke verkeer botsten met een gemotoriseerd voertuig;
3. wielrenners en mountainbikers;
4. gebruikers van de 'e-bike' of pedelec.


Ik val niet in de caregorieën 1 en 3. Ik ben één keer, redelijk recent, in aanraking gekomen met een stadsbus, maar dat heeft nauwelijks fysieke schade opgeleverd. Ik val duidelijk in categorie 4. Hun gemiddelde leeftijd is hoger dan die van de andere drie categorieën. De letsels die deze ouderen oplopen zijn vaak ernstiger en hebben een slechtere prognose. (..) De fietspaden worden steeds voller en de gemiddelde snelheid van de fietsers neemt toe. Daaraan draagt het succes van de elektrische fiets in sterke mate bij. Al ruim een miljoen Nederlanders bezitten een 'e-bike' of pedelec, en hun aantal groeit met de dag. Een high-speed pedelec haalt snelheden tot 45 kilometer per uur.

In de bebouwde kom rijd ik zelden of nooit harder 15 km/u. Buiten de bebouwde kom, op rustige fietspaden wil ik wel eens wat harder gaan, maar zodra ik 25 km/u rijd stopt mijn e-bike met de ondersteuning. Een snelheidsduivel zal ik niet worden.

De ANWB en onderzoekbureau Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) luidden op 6 februari 2015 bij minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) de noodklok over de toegenomen fietsonveiligheid. Een van de voorgestelde maatregelen om de gevolgen van een ongeval voor fietsers te verminderen is het verplicht stellen van het dragen van een helm.

Rond de jaarwisseling 1997/1998 heb ik enkele weken door Nieuw-Zeeland gefietst. Ik droeg toen een fietshelm omdat die daar verplicht was en waarschijnlijk nog is. Ik vond het een ramp.

Ik ben talloze malen tijdens het fietsen gevallen en heel vaak lang voordat de e-bike een algemeen geaccepteerd vervoermiddel werd. Ook wandelend ben ik heel wat keren gevallen. Moet ik ook tijdens het wandelen dan maar een helm gaan dragen om het risico van hoofdletsel te minimaliseren? We kunnen, vermoed ik, het aanta doden bij een terroristische aanslag beperken als we allemaal altijd een kogelvrij vest dragen. Als we even goed nadenken, kunnen we nog veel meer doden en gewonden voorkomen. En wat dacht je van ziektes voorkomen? Gaan we fast food wettelijk verbieden?