maandag 9 april 2012

Kritiek

Mag je kritiek op Israël hebben? De Duitse schrijver en Nobelprijswinnaar Günther Grass schreef een kritisch gedicht over Israël en wordt er prompt van alle kanten van beschuldigd een nazi en antisemiet te zijn. Grass' kritiek richt zich met name op het feit dat Israël zou overwegen een militaire aanval uit te voeren op een Iraanse kerncentrale. De Iraanse president Ahmadinejad laat immers niet na te beweren dat Israël van de kaart geveegd moet worden en je kunt dus maar beter voorkomen dat hij ook nog eens kernwapens kan maken.

Het is algemeen bekend dat Israël al jaren kernwapens heeft. Het heeft nog nooit internationale controle daarop toegestaan en niemand verwijt ze dat, om de simpele reden dat Israël het zgn. nonproliferatieverdrag nooit heeft ondertekend. Iran heeft dat wel gedaan, dus dat moet wel controles toestaan. Een aanval van Israël op Iran is bepaald niet denkbeeldig als je bedenkt dat het al eerder, nog in de tijd van Saddam Hoessein, eenzelfde aanval op een Iraakse centrale heeft uitgevoerd. Zo moest een mogelijke Iraakse kernbom voorkomen worden.

De staat Israël is ontstaan als reactie op antisemitisme en de Holocaust. Het is een Joodse staat, die omringd wordt door staten en groeperingen die haar bepaald niet welgezind zijn. Daaraan heeft zij zelf bijgedragen door al decennia lang buitenlands grondgebied te bezetten en te koloniseren. Daartegen gerichte resoluties van de Veiligheidsraad worden met sombere regelmaat terzijde geschoven.

Ik heb alle begrip voor het immense leed dat de Joden door de eeuwen heen en met name in de vorige eeuw is aangedaan, maar ik vind wel dat je het beleid en de daden van een staat op hun eigen merites mag beoordelen en dat je daar kritiek op mag hebben. Kritiek op Israël staat niet gelijk aan kritiek op Joden en zeker niet aan racistische kritiek op Joden.
x