vrijdag 7 mei 2010

Uniform

Nederland is, gelukkig, geen militaristisch land. Beroepsmilitair zijn geeft iemand niet automatisch een zekere maatschappelijke status. Onze krijgsmacht beschouwen we als een noodzakelijk kwaad, (waarmee ik niets ten nadele van onze militairen wil zeggen). We kennen niet zoals veel andere landen het verschijnsel dat op nationale hoogtijdagen een complete troepenmacht in ganzenpas voorbij marcheert en alle nieuwe speeltjes aan de natie getoond worden. Het was ergens in mijn jonge jaren dat het houden van militaire defilés in Nederland werd afgeschaft. Alleen bij gelegenheden als Prinsjesdag en de Dodenherdenking staan en lopen er wat ceremoniële militairen.

Ik begin hierover omdat ik op 4 mei, toen ik naar de Dodenherdenking zat te kijken, mij er voor de zoveelste keer over zat te verwonderen dat Willem-Alexander in een militair uniform gekleed was gekleed. Waarom eigenlijk? Hij is geen beroepsmilitair. Volgens de officiële website van het Koninklijk Huis is hij een reserve officier. Tot mijn veertigste was ik reserve onderofficier, maar ik zou het niet in mijn hoofd gehaald hebben bij wat voor gelegenheid dan ook het daarbij behorende uniform aan te trekken, als ik dat al in huis gehad zou hebben. Tot mijn veertigste kon ik, als de nood aan de man zou komen, nog in actieve dienst worden opgeroepen, maar ik weet zeker dat Willem-Alexander zich nooit of te nimmer actief met krijgsgeweld zal bemoeien. In het ergste geval behoort hij tot de eersten die hun intrek mogen nemen in een kelder die van alle nucleaire, bacteriologische en chemische smetten vrij zal worden gehouden.

Ik nam aan dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een antwoord zou hebben op mijn prangende vraag. Dus niet en ik werd doorverbonden naar het secretariaat van de prins van Oranje op het Noordeinde. Dat verbond mij ook door en wel met de RVD. Daar verwees men mij dus maar naar het ministerie van Defensie, want daar weten ze alles van uniformen. Dat kun je alleen benaderen via Postbus 51, waar ze uiteraard geen antwoord paraat hadden. Mijn vraag, onder referentienummer T740505, zal worden doorgespeeld naar de ter zake kundige uniformologen.  T.z.t. zal ik van het antwoord hier verslag doen. Intussen heb ik wel een vaag vermoeden: Willem-Alexander vindt zo'n uniform wel stoer.
x