dinsdag 27 augustus 2013

Trend

Hebben de bestuurders van het Deltion College in Zwolle een trend gezet? Zij hebben gezworen dat ze zich in hun werk zo goed mogelijk zullen gedragen. Als alle bestuurders in Nederland dat gaan doen, zullen we dan nooit meer geconfronteerd worden met  berichten over scholen of andere bedrijven waar het een grote puinhoop is geworden door wanbeleid, omdat de bestuurders meer aan eigen voordeel dachten, dan aan het welzijn van de  organisatie? Dat geloof toch niemand. Iedereen wordt verondersteld zich te houden aan de gesloten arbeidsovereenkomst en allerlei wettelijke regeltjes. Maar helaas, er gaat wel eens wat mis. Mensen zijn nu eenmaal geneigd meer aan het eigen belang te denken dan aan het belang van de organisatie waarvoor zij werken, of aan het belang van de mensen waarvoor die organisatie zich sterk maakt. En die mensen zullen echt niet denken 'Dat mag ik niet doen, want ik heb een eed afgelegd.' We weten allemaal vrij goed wat wel en niet mag, wat wel en niet kan. Maar we denken ook dat we slim zijn en dat niemand het in de gaten heeft als  wij op een slimme (denken we) manier de regeltjes aan onze laats lappen. Het afleggen van een eed zal daar niets aan veranderen.
x