woensdag 28 december 2011

Gelovigen

Het is altijd lastig kritisch te schrijven over joden, het jodendom, of Israël, want voor je het weet word je beschuldigd van antisemitisme.  Het was gisteravond al in het NOS-journaal te zien: een achtjarig meisje in een plaats dicht bij Jeruzalem, dat niet meer naar school durfde, omdat ze op weg daarheen door ultra-orthodoxe joden werd lastig gevallen en uitgescholden, omdat ze er niet zedig genoeg bij zou lopen. Trouw wijdt er een heel artikel aan. Een man wordt geciteerd, die het heel logisch vindt dat zelfs een achtjarig meisje wordt bespuwd als ze zich niet gepast kleedt. "Ik ben een gezonde man", voegt hij daar veelbetekenend aan toe. Ik vind het niet helemaal gezond als een man opgewonden raakt van een achtjarig meisje dat naar algemene begrippen normaal gekleed over straat gaat. Dat begint op pedofilie te lijken.

Vraag: Meneer Wilders, u bent zeer pro-Israël. Wat vindt u nou van dat optreden van die ultra-orthodoxe joodse mannen?
Antwoord: Mag, op ik erop wijzen dat u de joden niet mag beoordelen, en al helemaal niet veroordelen , op basis van het gedrag van een zeer kleine minderheid? Dat mag alleen als het om Islamieten gaat. (Vraag en antwoord zijn door mij verzonnen, dat zal wel duidelijk zijn.)

Het is ook altijd opvallend dat fundamentalistische mannen, van welk geloof dan ook, er maar niet in slagen op een normale manier met hun seksualiteit om te gaan en dat zij maar niet kunnen laten de vrouwen daarvan de schuld te geven. Die moeten alles wat maar een beetje vrouwelijk is zoveel mogelijk aan het gezicht van die mannen onttrekken. Die (joodse en sommige islamitische) mannen is het overigens verboden ook maar iets af te doen van een typische mannelijk kenmerk als de baard.

Het Christendom is er ook eeuwen lang in geslaagd de positie van de vrouwen te marginaliseren. Dat is in het sociale leven van 'onze' christelijke cultuur ook nog nooit helemaal goed gekomen.

In het algemeen kan ik het best vinden met gelovigen van welke denominatie ook. De ruime meerderheid daarvan zou er goed aan doen in eigen kring de extremisten wat meer in toom te houden.
x