woensdag 25 maart 2020

VOORBEREIDEN.

De socialistische voorman Troelstra schreef in 2003 naar aanleiding van de  eerste spoorwegstaking: Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil. Ik weet niet of toen inderdaad "gansch het raderwerk" tot stilstand is gekomen.

We zijn intussen 117 jaar verder  en ligt een groot deel van ons raderwerk stil vanwege een virus. Er dreigen tekorten te  ontstaan, met name op medisch gebied. Uiteraard wordt dan de vraag gesteld: had dat voorkomen kunnen worden, waren we voldoende voorbereid en kunnen we hier van leren voor de toekomst?

We zullen er zeker van leren: een volgende virusepidemie zal sneller ingedamd (kunnen) worden. Helaas: we weten niet wat de eerstvolgende wereldwijde calamiteit zal zijn. Kunnen we ons voorbereiden op 'een' calamiteit?