vrijdag 8 april 2016

FEEST

Thierry Baudet, die vóór het referendum was, tegen het Associatieverdrag en tegen de EU, maar een liefhebber van Geert Wilders en Donald Trump is, riep opgewekt: De democratische revolutie is begonnen.

Jan Roos, die het initiatief nam tot het referendum, maar later toegaf dat het hem helemaal niet om dat verdrag ging, maar om een uitspraak tegen de EU, riep: Feest voor de democratie.

Geert Wilders twittert: Als zo'n tweederde van de stemmers nee zegt is dat ook een motie van wantrouwen van het volk tegen de elite uit Brussel en Den Haag.

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van de 17 miljoen, oftewel zo'n 15% van de bevolking, hebben zich expliciet uitgesproken tegen dat verdrag en wellicht ook tegen de EU. Nu vinden regering en Tweede Kamer dat ze zich moeten houden aan de mening van die minderheid. Dat vinden de heren Baudet, Roos en Wilders een uiting van democratie. Als de democratie die kant op gaat, scheiden zich onze wegen.