maandag 9 februari 2015

CAMPAGNE

Op 18 maart a.s. mogen we naar de stembus om nieuwe Provinciale Staten te kiezen. Veel Nederlanders hebben geen flauw idee over welke zaken het provinciaal bestuur eigenlijk gaat. De politieke partijen proberen ons duidelijk te maken dat de komende verkiezingen toch wel belangrijk zijn omdat de Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Krijgt de coalitie van VVD en PvdA samen met de haar steunende (oppositie)fracties een meerderheid in die Eerste Kamer?

Een veel gehoorde klacht is dat de landelijke politici zich te veel met de verkiezingen voor Provinciale Staen bezighouden, waardoor de provinciale issues volledig ondergesneeuwd raken. 

De laatste twintig jaar van mijn 'werkzame' leven was ik provinciaal ambtenaar. Ik heb dus wel enig idee op welke terreinen het provinciaal bestuur het een en ander mag bedisselen. Dat zijn bijv. ruimtelijke ordening, het milieu en openbaar vervoer, echt geen onbelangrijke zaken. Ik was dan ook enigszins verwonderd over het thema dat Diederik Samsom bij de opening van de PvdA-campagne aan de orde stelde: kinderen moeten vanaf drie jaar naar school kunnen. Ik pretendeer niet genoeg kennis te hebben om daar gefundeerd voor of tegen te zijn, maar voor zover ik weet heeft de provincie op het terrein van het onderwijs niets te beslissen. Daar hebben de gemeenten veel te zeggen.

Wat beweegt Samsom/de PvdA om ineens iets heel nieuws aan de orde te stellen? Omdat ze zich realiseren dat ze op de bekende punten niets wervends meer te melden hebben?