woensdag 23 augustus 2017

AANPASSEN

De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld. Dat zegt Frits Bolkestein, die geciteerd wordt in een artikel in de Volkskrant. Oké, er zijn stromingen binnen de Islam, die niet zo goed passen binnen de opvattingen die in ons land - en in andere westerse landen - algemeen geaccepteerd worden.

De Islam is vrij nieuw in deze contreien. Het christendom kennen we al eeuwen. Mensen die deze godsdienst, of een van de vele vormen daarvan, volgen, willen zich ook nog wel eens organiseren in een politieke partij, bijv. de ChristenUnie. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer behaalde de ChristenUnie 356.271 van de 10.563.456 uitgebrachte stemmen (bron: Kiesraad). Dat is 3,37% van het totaal.

De ChristenUnie heeft ook enige moeite zich aan te passen aan de moderne wereld. Haar leden laten zich voor hun principes nog altijd leiden door ideeën die beschreven zijn in geschriften die eeuwen oud zijn en die het hebben over een een opperwezen (God) die 'ons' zijn ideeën dwingend heeft opgelegd. Als de leden van de ChristenUnie er eeuwenoude ideeën op na willen houden is dat hun goede recht, maar als zij door toevallige politieke omstandigheden ineens in de positie komen waarin zij nodig zijn voor het vormen van een politieke meerderheid, dan is het toch wel zuur dat zij hun zeer kleine minderheid misbruiken voor het tegenhouden van ontwikkelingen die een veel groter deel van de bevolking wel wil.


PS
Vanavond kun je een van de leukste films aller tijden zien. Ik heb hem al zo vaak gezien dat ik de teksten ervan bijna kan dromen. Maar ik vind hem elke keer weer leuk. Kijk om 22:20 uur bij Canvas naar Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, waarin Peter Sellers drie schitterende rollen speelt.