maandag 24 september 2012

Kostenbeperking

Waarvoor gaat iemand naar een ziekenhuis of andere intramurale zorgvoorziening? Voor zorg die niet thuis geboden kan worden. Dat zal meestal medische zorg zijn. Zo lang je in die zorgvoorziening bent moet je natuurlijk wel eten. Daarvoor worden ook kosten gemaakt, maar die spaar je thuis uit. Is het dan niet redelijk dat je die thuis uitgespaarde kosten aan het ziekenhuis betaalt, in de vorm van een eigen bijdrage? Hetzelfde geldt voor het koekje bij de thee of koffie die de oudjes in verzorgingshuizen krijgen. Die zouden ze thuis zelf betaald hebben. Wanneer een alleenstaande als ik in een verzorgingshuis terecht kom, kan ik mijn huur opzeggen. Ik betaal geen kosten meer voor energie, voor tv en radio. Kortom, ik bespaar nogal wat. Daarom wordt er ook al jaren een eigen bijdrage betaald door bewoners van verzorg- en verpleeghuizen.

In het NOS-journaal van gisteren was een item over een advies dat de SER gaat uitbrengen. Het was maar een kort bericht, maar als ik het goed begrepen heb, kwam het neer op iets wat ik hierboven beschreef. Als de kosten van de zorg de pan uit rijzen, moet je die kosten beperken tot die welke de pure zorg beperken.  Alles wat behoort bij wat wel de 'hotelfunctie' wordt genoemd, moet iedereen zelf betalen. Dat zal weer aardig wat discussies gaan opleveren in de nieuwe Tweede Kamer, want hier valt heel wat te besparen op de collectieve voorzieningen en dus de premies.

Ik ben een nogal links type. Ben ik dus tegen zo'n nieuwe regeling? Nee, dat ben ik niet. Ik ben alleen bang dat er dan weer allerlei uitzonderingen gemaakt worden. Dat levert weer een gigantische bureaucratie op, want dat moet allemaal weer gecontroleerd worden. We gaan uitrekenen wat een koekje bij thee landelijk gezien kost en wat dat dus per persoon gaat kosten. We huren een bureau in dat gaat uitrekenen wat de gemiddelde Nederlander aan een warme maaltijd besteedt. Ik neem mijn laptop mee naar het ziekenhuis. Hoeveel moet ik betalen voor het opladen van mijn batterij? Kan iemand anders kiezen voor een ziekenhuis zonder wifi?

Ik ben benieuwd of Rutte en Samsom daar uitkomen.
x