woensdag 30 januari 2019

NAMEN

Het zal mogelijk worden dat kinderen de (achternaam) krijgen beide ouders. Er is al eerder over deze mogelijkheid gesproken. Ik men ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ik werkte bij het. Ik werkte toen bij het bureau volksgezondheid van de provincie Zuid-Holland. Ik had een collega die Johan Duits heette. Het bureau had veel contacten met de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid. Bij het bureau van die Raad werkte ene Marian Engels.

Ik heb destijds bedacht dat het wel leuk zou zijn als Johan en Marian een relatie zouden krijgen, waaruit een zoon zou voortkomen. Die zou immers Frans Duits Engels kunnen heten.

Ook in de boekhandel ben ik een keer een leuke naam tegen gekomen. Een vrouw die een boek bestelde gaf als naam op mevrouw Bos-Brand.

dinsdag 29 januari 2019

OEFENINGGeorge van Houts is een van de acteurs die speelt in het stuk 'Door De Bank Genomen', waarin het Nederlandse bankwezen onder een kritische loep wordt genomen.

George blijft kritisch. Hij is secretaris van de Stichting 11 september. De Stichting is, zoals zij op haar eigen website vermeldt een divers gezelschap van mensen die al een aanzienlijk aantal jaren in de maatschappij meedraaien. Ons maak je niet heel veel meer wijs. Zo weten wij al geruime tijd dat over één van de belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw ons maar wat op de mouw wordt gespeld. De officiële complottheorie over 9/11 voert vreemd genoeg nog steeds de boventoon in de politiek en de reguliere media. Daarbuiten zien we gelukkig een groeiend besef dat die lezing niet deugt. George en zijn medestanders (waartoe zijn collega-acteurs niet willen behoren) maken deel uit van een, naar mijn idee nog altijd groeiend aantal personen en clubjes die ervan overtuigd zijn dat de officiële lezing van wat er op 9/11 is gebeurd van gen kanten klopt. De complottheorieën variëren van 'de regering  wist dat de aanlagen zouden plaatsvinden, maar deed er niets aan' tot 'de regering/regeringsfunctionarissen heeft/hebben de aanslagen zelf bedacht en uitgevoerd. Het motief zou zijn: het zou al te lang vrede zijn na de Koude Oorlog en de VS hadden weer een vijand nodig  om oorlogen te beginnen, met name in het Midden-Oosten, en om maatregelen te kunnen treffen die de burgerlijke vrijheden zouden beperken.

Er zouden bij het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van de aanslagen en de daarop volgende 'cover up' zeer veel mensen betrokken moeten zijn geweest. Is het niet wat vreemd dat in de ruim zeventien jaar die na 9/11 zijn verstreken nog niemand, voor zover ik weet, van de vele betrokken uit de school geklapt heeft?

Ik heb ook nog wel een verklaring. 9/11 kun je ook uitspreken als nine one one, zeg maar het 112 van de VS. 9/11 was een ietwat uit de hand gelopen oefening van politie, brandweer en ambulancediensten van New York


woensdag 9 januari 2019

VERKLARING

Waarom doen 'we' ineens zo moeilijk over die Nashvilleverklaring? De opvattingen over homofielen en transgenders die door zo'n 200 predikanten en andersoortige orthodoxe christenen worden ondertekend zijn toch oud nieuws. Die opvattingen zijn zo oud als de Bijbel en die is al behoorlijk oud. Het oude testament schijnt te zijn ontstaan in de 5e tot 2e eeuw voor Christus. Het Nieuwe Testament dateert ui de eerste en tweede eeuw na Christus. De opstellers van de Nederlandse versie van de Verklaring waren zo vriendelijk aan te geven welke Schriftgedeelten uit de Bijbel kunnen worden nagelezenDat heb ik maar eens gedaan. Niet al die teksten gaan over lhbt'ers. Veel gaan over het huwelijk, waar God erg voor is en over vreemdgaan, wat God niet zo leuk vindt. (Ik citeer uit de "Bijbel in gewone taal".

In Leviticus 18: 22 lezen we: Een man mag niet naar bed gaan met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw. Want dat is afschuwelijk.

Leviticus 20:13 gaat nog een stapje verder:Een man die naar bed gaat met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw, doet iets verschrikkelijks. Beide mannen moeten gedood worden. Het is hun eigen schuld dat ze sterven. (Onderstreping toegevoegd.) Als een islamiet (bijvoorbeeld een imam) zegt dat homo's van het dak gegooid moeten worden, is tolerant Nederland te klein. Maar als het boek dat wij tot ons cultuurgoed rekenen zegt dat praktiserende homo's gedood moeten worden, mag dat gewoon verkocht worden. Noemen we dat niet haat zaaien en/of oproepen tot geweld?

Deuteronomium 22:5
Een vrouw mag geen mannenkleren dragen. En een man mag geen vrouwenkleren dragen. De Heer vindt het afschuwelijk als ze dat doen. Toen ik op de (christelijke) HBS zat mochten meisjes niet in een broek naar school komen. Alleen als het heel koud was, maar dan wel onder een jurk of rok. Tegenwoordig overtreden talloze vrouwen vrouwen dit verbod en al die Drag Queens moeten ook nog maar eens goed nadenken.

Richteren 19:22
Toen ze met elkaar aan het eten waren, kwamen er slechte mannen naar het huis van de oude man. Ze kwamen van alle kanten uit de stad en ze bonsden op de deur. Ze riepen: 'Breng je gast naar buiten. Dan zullen we hem eens lekker pakken! 'Ja, dat was in Sodom of Gomorra, waar het ritselde van de homo's. God zorgde ervoor dat die steden met hun omgeving vernietigd werden. Over genocide gesproken.


Spreuken 5: 3-19
Een slechte vrouw verleidt mannen met haar woorden. Die woorden klinken  mooi maar ze zijn zo scherp als een zwaard. Ze brengen je alleen maar ellende. (...) Blijf uit de buurt van slechte vrouwen! (...) Door zo'n slechte vrouw wordt je leven zinloos. (...) Je moet trouw blijven aan je eigen vrouw.  (...) Ze is mooi. Zo mooi als een hert. Je mag altijd tegen haar borsten liggen. (...) Waarom zou je dan tegen de borsten van een slechte vrouw willen liggen? Ik heb geen teksten aangetroffen waarin mannen wordt verboden tegen borsten te liggen, als de betrokken vrouw dat niet wilde.

Spreuken 6:20-35
De lessen van je ouders beschermen je tegen slechte vrouwen. Als je goed naar die lessen luistert, kun zulke vrouwen je niet verleiden. Een nogal optimistische kijk op de opvoeding.

Mattheus 19:12
Sommige mannen blijven alleen omdat ze geen seks kunnen hebben. Omdat ze zo geboren zijn of
omdat ze door de mensen zo gemaakt zijn. Hoeveel mannen zijn er eigenlijk die geen seks kunnen hebben? En hoeveel mensen zijn er die mannen zo maken en waarom eigenlijk.?

Handelingen 15:19-20
Daarom moeten we het mensen uit andere volken niet moeilijk maken als ze in God gaan geloven. We moeten hun in een brief wel de volgende regels geven: (...) En ze mogen geen verboden seks hebben. Gaan we dat een deel van de inburgeringscursus maken?

Romeinen 1:26-27
God zorgde ervoor dat de mensen slaaf werden van hun eigen verlangens. Daardoor gingen ze zich verkeerd gedragen op seksueel gebied. Vrouwen hebben nu seks met vrouwen. En mannen verlangen hevig naar mannen, en ook zij hebben seks met elkaar. De inhoud van de eerste zin mag je toch op zijn minst opmerkelijk noemen. God heeft er dus helemaal Persoonlijk Zelf voor gezorgd dat mannen homo en vrouwen lesbo worden.

In de aloude Statenvertaling wordt het zo geformuleerd: 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

Romeinen 1:32
Iedereen weet hoe God over die dingen oordeelt: wie zulke dingen doet verdient de zwaarste straf. Met zwaarste straf wordt, naar ik aanneem, de doodstraf bedoeld. Die is in veel moderne, ook 'christelijke' landen gelukkig afgeschaft.

1 Korinthen 6: 9-11, 18-20
Jullie weten dat slechte mensen niet in Gods nieuwe wereld zullen komen. Vergis je niet: dat geldt voor alle mensen die verboden seks hebben (...) vreemdgaan (...) En voor jongen mannen die zich voor seks laten betalen, en voor mannen die met hen naar bed gaan.

Heb dus geen verboden seks! Veel verkeerde dingen die mensen doen, hebben geen gevolgen voor hun lichaam. Maar van verboden seks wordt je lichaam slecht. Ik neem aan dat met 'verboden seks' seks tussen mannen en tussen vrouwen bedoeld wordt. Zou met "slecht" geduid worden op SOA's? Die komen ook bij hetero's nog wel eens voor.

Kolossenzen 3:5
Laat je niet langer leiden door slechte verlangens (...) Verlang niet naar verboden seks.

1 Timoteüs: 9-10
Want de wet is niet bedoeld voor goede en eerlijke mensen. De wet is bedoeld voor (...) mensen die verboden seks hebben, voor mensen die jonge mannen betalen voor seks. Een van de weinige dingen, pedoseksualiteit, waarmee je ook in deze tijd nog met een Bijbels voorschrift kunt instemmen. Merkwaardig genoeg wordt juist deze vorm van seksualiteit door de (met name rooms-katholieke) kerk (en niet tegen betaling) zo veel mogelijk in de doofpot gestopt.

Hebreeën 13:4
Wie verboden seks heeft of vreemd gaat zal door God gestraft worden. Mag dat ook wat anders zijn de doodstraf? 100 stokslagen? Eenzame opsluiting op water en brood?

Judas 1:7
Jullie weten wat er gebeurd is met de inwoners van Sodom, Gomorra en de  steden daaromheen. De inwoners van die steden hadden ook verboden seks. Daarom zijn hun steden verwoest met een vuur dat eeuwig brandt. Zie mijn commentaar bij de tekst uit Richteren.

De schrijvers en ondertekenaars willen de indruk wekken dat praktiserend homo zijn een nog vrij recente ontwikkeling is. Hun eigen Bijbel laat zien dat dit al ruim vóór onze jaartelling voorkwam. Ze zeggen wel dat God dit verbiedt, maar zeggen er niet bij, dat God Zelf ervoor gezorgd heeft dat mensen slaaf werden van hun verlangens.

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de strafbaarheid van de Nashvilleverklaring. Als ze toch bezig zijn kunnen ze misschien ook nog eens kritisch naar Bijbelteksten kijken.  Ik ben tegen het verbieden van boeken, dus ook tegen het verbieden van de Bijbel. Zou het misschien aan te bevelen zijn een inlegvelletje aan de Bijbel toe te voegen? Bijvoorbeeld:

Wat je in deze Bijbel leest over seksualiteit is echt niet meer van deze tijd. De rest mag je trouwens ook met een korreltje zout nemen.woensdag 2 januari 2019

SCHOKKEND

Er wordt aan steeds meer goed vaderlandse tradities geknaagd. Alles wat aan de helden uit onze geschiedenis doet herinneren moet verdwijnen. Zwarte Piet mag alle kleuren hebben, zolang het maar geen zwart is. Er wordt steeds vaker geroepen dat vuurwerk verboden moet worden.

Ik weet nu al waar al die drammers volgend jaar over zullen beginnen: er moet keihard worden opgetreden tegen mensen die vuurwerk gooien naar ambulance personeel, brandweerlieden en politieagenten. Filmpjes daarvan op YouTube plaatsen moet verboden worden.

Gelukkig doen ze daar bij Het PAROOL niet zo moeilijk over. Dat was zo vriendelijk in een bericht over het (professionele) vuurwerk bij de Prins Hendrikkade een linkje te plaatsen naar een YouTubefilmpje waarop je ziet hoe een man na het 'aftellen' een pistool trekt en daarmee enkele malen in de lucht schiet.

Het lijkt de meeste mensen eromheen niet op te vallen. (...)  De politie zegt het opvallend te vinden dat geen van de omstanders het incident heeft gemeld.Volgens AT5 gaat het 'hoogstwaarschijnlijk om een alarmpistool'.

Ik vermoed dat de schutter had gerekend op ten minste een lichte paniek. Nu dat resultaat duidelijk niet bereikt is, zal hij, of een ander, het op YouTube Oudejaarsavond 2019 willen overdoen door een compleet magazijn van een Kalasjnikov leeg te schieten. Een handgranaat is natuurlijk ook vet gaaf. Een filmpje daarvan zal het NOS-journaal wel halen met de mededeling vooraf dat de beelden als schokkend kunnen worden ervaren.


dinsdag 1 januari 2019

VERWACHTING

 Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat 2019 voor mij een zogenaamd kroonjaar is. Ik word immers over een kleine drie maanden 80. In de afgelopen 29 jaar heb ik twee keer mijn verjaardag gevierd, toen ik 50 en toen ik 60 werd. Ook dit jaar zal ik geen feest geven. 24 maart valt dit jaar op een zondag. Mijn voorshands nog voorlopige plan is het lange weekend daar omheen door te brengen in een bungalowpark met een restaurant, zodat ik niets aan boodschapjes en eten hoef te doen. Ik neem mijn elektrische driewielerfiets mee voor eventuele fietstochtjes.

Kinderen die in 1959 geboren werden, hadden op het moment van hun geboorte een levensverwachting (statistisch verwachte lengte van het leven) van 70,29 jaar. Als de AOW toen al bestaan had hadden ze niet nagedacht over de verhoging  van de AOW-leeftijd. Statistisch gezien zou je toen gemiddeld niet langer dan vijf jaar van je AOW genieten. Naarmate je ouder wordt, gaat de levensverwachting ook omhoog.

Ik ben 11 jaar vóór 1950 geboren. Mijn levensverwachting zal toen nog iets kleiner dan 70,29 jaar geweest zijn. Ik ben nu ruim 79. Ik vond een website waarop je kan laten uitrekenen, wat nu je resterende levensverwachting is. Die is nu voor mij 88,0 jaar. (Nog acht jaar te gaan.) Iemand die op 24 maart 1999 (precies 60 jaar na mij) geboren is had vorig jaar een levensverwachting vaan 83,3 jaar. Ik vermoed dat als hij eenmaal 79 is zijn resterende levensverwachting nog wel wat hoger is dan mijne nu.

Theoretisch heb ik dus nog acht jaar te leven voor me. Ik kijk er niet tegenop, maar ik kijk er ook niet naar uit.