zaterdag 22 april 2017

LEZEN

In Nederlands Dagblad lees ik over de manier waarop mannen lezen. (...) ‘Welke tijdschriften zijn populair onder mannen? Op de derde plaats staat Autoweek, een tijdschrift met veel infographics en overzichten. Op de tweede plek staat het blad Quote, dat veel leuke weetjes bevat.’ (...) Het meest gelezen tijdschrift onder mannen is Donald Duck(...). ‘Mannen zijn luie lezers en willen zich door plaatjes laten meenemen.’

Ik ben duidelijk geen typisch Nederlandse man. Ik lees heel veel teksten, kranten tijdschriften, boeken, weblogs - en andere kwebpagina's waarin geen illustratie te vinden is. Zelfs als kind was ik geen trouwe lezer van Donald Duck en ten huize van mijn huidige mannelijke familieleden, vrienden en kennissen heb ik al geen jaren een Donald Duck aangetroffen. Misschien klopt het dat Donald Duck het meestgelezen tijdschrift onder mannen is, maar dat zegt nog niets over het aantal mannelijke lezers van dat blad. Ook de bewering dat (alle?) mannen  luie lezers zijn en zich door plaatjes laten meenemen lijkt me vatbaar voor tegenspraak.

Hoe dan ook, op grond van dat veronderstelde mannelijke leesgedrag heeft bijbeluitgever Klaas van der Kamp (van drukkerij en uitgeverij Royal Jongbloed) een Mannenbijbel uitgegeven. De Mannenbijbel bevat (...) honderden kleine fotootjes, vertelt hij, ‘met de ambitie de lezer terug te leiden naar de tekst’.

Ook hoofdredacteur dominee Wim Markus is blij met de vele korte teksten en foto’s. ‘Veel mannen lezen de Bijbel als ze een drukke dag achter de rug hebben. Dan kan het helpen om via aansprekend beeld of korte teksten uitgedaagd te worden de Bijbeltekst zelf te gaan lezen.’ Dat is de reden dat de Mannenbijbel de complete tekst van de Herziene Statenvertaling bevat.

Hebben Van der Kamp en Markus het wel goed begrepen? Ze hebben dan wel de Herziene Statenvertaling gebruikt, maar dat is dan de ietwat aan de huidige tijd aangepaste versie van de oorspronkelijke Statenvertaling uit 1637. Als je op de link hierboven klikt zul je zien dat het nog steeds geen voor de moderne mens/man erg toegankelijk tekst is. Als ik hun was zou ik uitgegaan zijn van de 'Bijbel in moderne taal' die ze wel uitgeven. Maar die zal voor de achterban/doelgroep van Royal Jongbloed wel te frivool zijn.

Als foto staat er in het Bijbelboek Openbaring bij de brief aan de gemeente in Smyrna een foto van de oude markt in Smyrna. Nou, dat maakt dit laatste Bijbelboek meteen een stuk begrijpelijker.

Eugene Poppe, betrokken bij de evangelische mannenbeweging De 4e Musketier, is een van de mannen aan wie de Mannenbijbel uitgereikt wordt. Hij denkt dat elke man wel iemand in de Bijbel kan vinden met wie hij zich kan identificeren. ‘Mannen zijn probleemoplossend. Als ze kijken naar de mannen in de Bijbel, kunnen ze van hen leren.’ Mannen met veel temperament kunnen leren van het leven van Mozes en Petrus en mannen die worstelen met hun identiteit kunnen leren van Johannes de Doper, aldus Poppe. ‘Als je jezelf een grijze mus vindt, kun je veel leren van Mordechai, die dag in dag uit gewoon deed wat God van hem vroeg. En als je worstelt met je seksualiteit, iets wat mannen duidelijk hebben, kun je veel leren van de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied.’ Poppe hoopt dat de Mannenbijbel mannen ertoe aanzet hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Ik hoop dat ze zeggen: ik wil door God gebruikt worden om Zijn koninkrijk te bouwen.

Wist jij dat alle mannen dat hebben, dat geworstel met de seksualiteit? Ja, dan ben je blij dat Spreuken, Prediker en Hooglied nu voorzien zijn van plaatjes en misschien zelfs van infographics.