zondag 25 juli 2010

Informeel

Je weet meestal niet precies of een krant uitspraken van een politicus geheel correct citeert. Neem nou een bericht uit de Volkskrant. Het CDA is door een bocht gegaan: Maxime Verhagen mag van een unanieme fractie met VVD en PVV informeel gaan praten over de vorming van een rechts kabinet. In zo'n informeel gesprek kun je van alles beweren, dingen zeggen die op toezeggingen lijken, maar het toch weer niet zijn, want achteraf kun je roepen dat het 'maar informeel' was. Bij het CDA noemen ze dat 'nieren proeven' (getver!), andere mensen noemen het 'de kat uit de boom kijken'.

Nu schrijft de Volkskrant: 'Aan de beginselen van de rechtsstaat wordt niet getornd.' Dat staat tussen aanhalingstekens, dus is een letterlijk citaat, van Maxime of een woordvoerder. Dan volgt, zonder aanhalingstekens: Zo moeten een belasting op hoofddoekjes en de wens van de PVV om de ontwikkelingshulp te schrappen van tafel. Het CDA zal het informele gesprek niettemin ingaan zonder voorwaarden vooraf. Zoiets zal Maxime, of een woordvoerder, gezegd hebben, maar niet letterlijk. Maar ik begin dan behoorlijk in verwarring te raken. De PVV-ideeën over hoofddoekjes en ontwikkelingshulp "moeten" van tafel. Die mogen tijdens het informele gesprek kennelijk nog even op tafel blijven liggen, maar als blijkt dat Geert Wilders ze op tafel wil houden, dan komt er dus geen formeel gesprek, want dan zijn er wel weer voorwaarden vooraf.

Gebeurt dit nou echt allemaal om achteraf tegen de PVV-stemmers te kunnen zeggen: "We hebben eerlijk geprobeerd met jullie grote man te praten, maar helaas, Geert hield voet bij stuk."? Of verwachten ze dat Wilders zijn kiezers gaat teleurstellen?
x