maandag 28 mei 2012

Feestadgen

Geniet van Tweede Pinksterdag, met gezin of familie, op het strand of op een meubelboulevard. Maar bedenk ergens tussen Scheveningen en Ikea dat je deze vrije dag aan de christelijke traditie te danken hebt. En wie weet eindig je op je vrije Tweede Pinksterdag wel in een kerk. Misschien geen slecht idee. Frank G. Bosman, cultuurtheoloog, verbonden aan de Tilburg School of Theology windt zich in Trouw erover op dat een Tweede Kamerlid van D66 ervoor pleit de christelijke feestdagen af te schaffen. Al die vrije dagen immers zijn economisch niet (meer) verantwoord. We moeten gewoon doorwerken en geld verdienen. Bovendien zijn er nog maar weinig mensen die weten wat de achtergrond van die feestdagen is.

Dankzij mijn opvoeding weet ik nog precies waar die christelijke feestdagen vandaan komen,maar ik doe daar al lang niets mee. Dat het vrije dagen zijn zegt me ook al lang niets meer, want alle overige dagen van het jaar heb ik ook vrij. Bosman ziet nog iets meer: Achter deze af en toe oplaaiende discussie schemert een anti-religieuze agenda. Het christelijk geloof is niet echt populair en veel christelijke gebruiken worden als achterhaald beschouwd. Hetzelfde lot treft niet-christelijke gelovigen. Denk aan de onzalige discussie over het verbod op rituele slacht en het besnijden van jongens. Al die 'hoogtepunten' tussen al dat werken door geven, volgens Bosman, structuur aan ons leven. Ik doe het al twaalf jaar zonder structuur en dat bevalt al twaalf jaar uitstekend.

Tot slot, deze oude christelijke feestdagen vormen ongeveer het laatste tegengif voor een bijna totale vergeetachtigheid van de bevolking als het gaat om de eigen religieus-culturele geschiedenis. Mensen weten niets meer van het christendom. Dat christelijk analfabetisme is een probleem, ook voor niet-christenen, atheïsten en ietsisten. Als wetenschapper zou Bosman toch moeten weten dat al die christelijke feestdagen niet geheel toevallig plaatsvinden op tijdstippen waarop, vóór de komst van het christendom, heidense (d.w.z. niet-christelijke) feestdagen gevierd werden, die te maken hadden met de stand van zon en maan en het wisselen der seizoenen. Mensen hebben af en toe, welk geloof ze ook aanhangen, behoefte aan of zin in een feestje. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Je kan Tweede Pinksterdag afschaffen, maar dan willen de mensen daar Midzomerfeesten voor terug. We kunnen ook Koninginnedag afschaffen, maar daar hoor je D66 niet over, want dan kom je pas echt aan de diepste gevoelens van ons volk. Aan God mag je komen, maar niet aan de Koningin. Dat gaat stemmen kosten.
x