zaterdag 8 september 2012

Programma's

De uitslagen van peilingen en onderzoeken buitelen over elkaar heen en ze geven allemaal andere uitslagen. Bij de tv maken ze nu zelfs een gemiddelde van de diverse peilingen. Dat gemiddelde moet dan het dichtst bij de waarheid zitten. Na elk tv-debat tussen lijsttrekkers veranderen de peilingen weer. Maar wat lees ik in Trouw? TNS NIPO heeft weer eens 1800 kiezers bij elkaar gescharreld en wat vragen gesteld en wat blijkt daaruit? De grote verschuivingen in de peilingen na tv-debatten doen anders vermoeden, maar de kiezer bepaalt zijn stem nog altijd het meest op basis van de inhoud van de plannen van de verscheidene partijen.

Die tv-debatten zijn dus helemaal niet zo belangrijk. Die 1800 ondervraagden hebben, anders dan de meeste kiezers in Nederland, de verkiezingsprogramma's van de partijen erbij gehaald, die goed bestudeerd en maken op basis daarvan hun keuze. Zeggen ze. Maurice de Hond, de Politieke Barometer, TNS NIPO, ze nemen allemaal een willekeurige dwarsdoorsnede van het Nederlandse volk en al die dwarsdoorsnedes zeggen wat anders. De ene commentator na de andere roept dat de tv, dus die debatten, een steeds belangrijker rol speelt in de verkiezingen. Er wordt uitgebreid gepraat en geschreven over de 'winnaar' en voor veel mensen is dat een reden om 'strategisch' te gaan stemmen. Ze vinden het programma van partij A beter dan dat van partij B - als ze die al gelezen hebben -  maar stemmen toch op B, omdat dat de door hun gewenste coalitie (links, rechts of midden) dichterbij brengt.

Er zijn zo'n 9.000.000 kiezers in Nederland. Een beetje tv-debat wordt, geloof ik, door zo'n 1.000.000 mensen (een minderheid dus) gevolgd. Die hebben daar een mening over. Die lezen de volgende dag in de krant wat ze daar eigenlijk van moeten vinden en ze discussiëren daarover met collega's en buren en aan de borreltafel. Maar ze blijven 'zweven' tot ze op 12 september in het stemhokje staan en daar één vakje rood mogen maken? Staan ze daar nog die partijprogramma's te vergelijken die ze bestudeerd hebben? Dat geloven ze alleen bij TNS NIPO.
x