zondag 31 juli 2011

Meetsysteem

Stel dat een van je ouders, of beide, naar een verzorgingshuis moet. Jij gaat op de overheidssite waarop je de kwaliteit van de verzorgingshuizen kunt vergelijken kijken wat het beste verzorgingshuis is dat ook nog redelijk in de buurt is. (Marktwerking, weet je wel?) Je vindt een prima locatie, je ouders verhuizen er blijmoedig heen en daarna komen de klachten, want de kwaliteit van de zorg blijkt toch niet zo goed te zijn. Of een ander verzorgingshuis dat slechter leek, bleek veel beter te zijn.

In de Volkskrant las ik hoe dat nou zo kan tegenvallen: Niemand heeft nog inzicht in de kwaliteit van de ouderenzorg doordat het door de overheid ingestelde meetsysteem faalt. Actiz, de koepel van verpleeg- en verzorgingshuizen, heeft laten uitzoeken of de metingen genoeg zeggen over de kwaliteit en of ze op juiste wijze kunnen worden geregistreerd. Het oordeel is vernietigend. De instellingen leveren zelf de gegevens aan en kunnen daarmee 'rommelen'. Het overheidsbureau dat de gegevens verzamelt en bewerkt blijkt fouten te hebben gemaakt bij de berekening van een aantal indicatoren. Tientallen zorgconcerns hebben bovendien wel cijfers aangeleverd maar die zijn om technische of bureaucratische redenen niet verwerkt.

Wanneer zijn we ook al weer begonnen met de marktwerking de zorg? Hoeveel beter is het sindsdien nou precies geworden?
x