maandag 3 januari 2011

1000

Het was me even ontgaan, maar gisteren verscheen de duizendste 'Beggartalk' bij blogger.com. Ik heb er al veel meer geschreven, maar die zijn op andere sites gepubliceerd. Daar komt dan nog eens bij dat ik de afgelopen jaren ook vier afgeronde verhalen het digitale licht heb doen zien en sinds kort om de zoveel dagen een (zeer) kort verhaaltje schrijf. Ik heb het idee dat ik mij zo langzamerhand i.p.v. gepensioneerd ambtenaar 'publicist' mag gaan noemen. Of moet je er dan ook nog eens geld mee verdienen? Ik stel immers mijn denk- en schrijfwerk geheel om niet ter beschikking van een ieder die dat maar wil lezen.

Schattenderwijs denk ik dat ik inmiddels toch wel zo'n vier- á vijfhonderdduizend woorden bij elkaar geschreven heb, met als belangrijkste motief: ik vind het heel erg leuk om met taal bezig te zijn. Beroepshalve heb ik dat ook zo'n dertig jaar gedaan, maar nu ben ik geheel vrij in de keuze van mijn onderwerpen, mijn stijl en mijn eventueel geventileerde mening. Met die laatste mag iedereen het oneens zijn. Mijn verhalen en verhaaltjes mag iedereen waardeloos en/of stomvervelend vinden, maar voorlopig blijf ik lekker bezig.
x