woensdag 18 november 2009

Gescheiden

Aan de gemeenteraadsverkiezingen die komend voorjaar worden gehouden neemt in Den Haag ook de PVV deel. Uiteraard zien de andere partijen de populistische bui al hangen. Net als in andere grote steden kent Den Haag een hoog percentage allochtonen (rond de 45%), die vooral in enkele buurten - Schilderswijk, Transvaal, om er twee te noemen - geconcentreerd zijn. Een deel van die ander 55% van de bevolking is daar, op zijn zachtst gezegd, niet onverdeeld gelukkig mee en zal zich in het stemhokje het gebral van Geert Wilders c.s. herinneren.

Op zich is het niet meer dan logisch dat de andere partijen tijdig hun strategie voor de komende verkiezingen gaan bepalen en dat zij een richting kiezen die moet voorkomen dat de PVV te veel stemmen krijgt. Onderdeel van die strategie kan zijn: duidelijk maken dat de partij, waar het allochtonen betreft, echt niet 'soft' is en geen onnodig voorkeursbeleid wil voeren.

Het lijkt erop alsof de Haagse VVD maar vast een voorschotje heeft genomen op de hiervoor beschreven strategie. Ik lees althans in Trouw dat VVD-wethouder Sander Dekker heeft besloten dat per 1 januari 2010 in het gemeentelijk zwembad de gescheiden zwemuren voor mannen en vrouwen worden afgeschaft. Dat houdt in dat er op vrijdagavond vanaf 20.45 uur niet meer alleen door vrouwen gezwommen kan worden. Het lijkt me duidelijk dat op die avond vooral allochtone (moslim)vrouwen naar het zwembad kwamen. Dat is al vast één ding waarop de PVV de andere partijen niet meer kan 'afrekenen'. Sander heeft vooraf nog even laten vaststellen dat de vrouwen die van dat gescheiden zwemuur gebruik maken niet na een tijdje 'doorstromen' naar het gewone gemengde zwemmen. Dat had ik hem zonder onderzoek wel kunnen vertellen. Er zijn ook weinig moslims die na een tijdje moskeebezoek 'doorstromen' naar een kerk.

Intussen maakt Sander voor aardig wat allochtone vrouwen een van de weinige wekelijkse uitjes onmogelijk, terwijl juist 'het huis uit komen' emancipatie- en integratiebevorderend werkt. Er is nog een uitweg: ze kunnen een vereniging oprichten die voor een bepaalde tijd het zwembad afhuurt voor leden. Dat ziet VVD-raadslid Else van Dijk wel zitten: "(...) islamitische vrouwen zullen moeten wennen aan gemengd sporten. Apart zwemmen is toch een vorm van verwennerij. Wanneer zij zelf een bad afhuren, komt het ook niet voor rekening van de belastingbetaler." Dat is twee vliegen in één klap: we 'verwennen' niet meer en we besparen ook nog belastingcentjes. Daar zal de PVV van schrikken.

Ik heb het eens even opgezocht. In datzelfde zwembad is zwemmen voor iedereen alleen toegestaan op:
- zondag van 14.00 - 16.00 uur;
- woensdag van 13.00 - 14.45 uur;
- zaterdag van 13.15 - 16.00 uur.
Dat is zesenhalf uur per week. Op alle andere tijden worden alleen bepaalde categorieën toegelaten, zoals ouders met kinderen of moeders met (maximaal) twee kinderen. (Zijn er helemaal geen alleenstaande vaders die wel eens met hun kinderen willen zwemmen?) Verder zullen er wel zwemlessen zijn of is het bad verhuurd. Dankzij de VVD komt er nu voor 'alle categorieën' één uur en drie kwartier bij. Zul je zien dat die tijd wordt ingepikt door de zojuist opgerichte 'Vereniging van naaktzwemmende Weightwatchers'.

PS
Gisteren zag ik in het NOS-journaal Eberhard van der Laan, onze minister die over de integratie gaat. Voor hem bestaan er geen allochtonen meer. Dat zijn nu NIEUWE NEDERLANDERS. Zo los je de allochtonenproblematiek in één keer op.
x

1 opmerking: