zaterdag 29 mei 2010

Leuk

Yvo de Boer heeft twee nieuwe banen: 1. bij KPMG gaat hij adviseren over duurzaamheid en klimaat; 2. hij wordt hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht op het gebied van duurzaamheid en bestuurlijke verhoudingen. Tot 1 juli 2010 is hij nog secretaris-generaal van het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Je herinnert je wellicht nog de klimaatconferentie eind vorig jaar in Kopenhagen, die niet zo'n geweldig succes was. Daarmee wil ik niet zeggen dat De Boer van zijn VN-baan een potje heeft gemaakt. Het waren vooral de regeringsleiders van de grootste industrielanden die niet tot overeenstemming konden komen.

Ik wil het hier ook helemaal niet over het klimaat hebben. Het is weer eens een detail in het artikel in Trouw dat mijn aandacht trok. De Boer zegt: Ik vind dat je een baan nooit te lang moet doen, want op een gegeven moment ben je niet leuk meer. (Hij zat vier jaar bij de VN.) Zulke uitspraken hoor je nou nooit - ik geef maar een paar voorbeelden - van een betonvlechter, een parkeercontroleur of een treinconducteur. Die zouden na vier jaar misschien ook wel eens iets heel anders willen gaan doen. Maar die krijgen na het zoveelste functioneringsgesprek te horen dat ze het prima doen en dat ze vooral zo moeten doorgaan. Of ze nou leuk zijn, of het leuk vinden komt daarbij niet aan de orde. Er is trouwens geen krant die het de moeite waard vindt een artikel te wijden aan de beweegredenen van een betonvlechter die na vier jaar vlechten zoab (zeer open asfaltbeton) op snelwegen gaat leggen. Niemand zal tegen Harry Mulisch zeggen dat hij zo langzamerhand wel genoeg geschreven heeft. Als hij na vier jaar wat anders was gaan doen had hij niet meer dan één verhaal (De kamer) en één novelle (Tussen hamer en aanbeeld) geschreven.

Een uitspraak als die van De Boer hoor je alleen van mensen die toch al een 'prestigieuze' (en goedbetaalde) baan hadden en overstappen naar een gelijksoortige baan. Als hij gelijk zou hebben moeten we burgemeesters niet voor zes, maar voor vier jaar benoemen. Hij zou ook eens met de CDA-top kunnen gaan praten. Ik vond Jan Peter Balkenende na vier weken al niet leuk meer, maar als het aan het CDA ligt, ga hij na acht jaar in het Torentje gezeten te hebben nog eens vier jaar door. Ik denk/hoop dat de kiezers er anders over denken.
x

Geen opmerkingen:

Een reactie posten