vrijdag 19 maart 2010

Extremist

Job Cohen is een extremist. Dat vind ik niet, dat vindt Ephimenco, de columnist van Trouw, met wie ik het de ene keer hartgrondig eens ben en de andere keer even hartgrondig oneens. Ephimenco schrijft: Volgens de communis opinio zullen de verkiezingen een gevecht opleveren dat tussen twee tegenovergestelde concepten zal gaan: dat van Cohen tegenover dat van Wilders. Maar anders dan opgewonden standjes beweren die ons de Cohenmania willen verkopen, gaat het hier niet om de strijd tussen de witte en de zwarte ridder. Het betreft een knokpartij tussen twee extremen. Even verder schrijft hij over Cohen: Zijn meegaandheid met krachten die de islam als integratiemotor promoten is al jaren stuitend. Zijn verraad aan seculiere waarden en zijn pogingen tot ontmanteling van de scheidingslijn tussen kerk en staat in Amsterdam talrijk.

Columnisten hebben de gewoonte hun standpunten wat aan te dikken. Dat is prima, want dat stimuleert de discussie. Ephimenco illustreert zijn opvatting met een citaat van Cohen uit diens 'Oranjelezing' uit 2004, waarin hij ons punten uit de 'morele agenda' van de islam ten voorbeeld voorhoudt.

Ja, ik weet het: de letterlijke uitleg van de islam kent een aantal morele punten waar geen enkele Nederlander (ook ik niet) enthousiast van zal worden. Maar gaan we het socialisme veroordelen, omdat gedurende een zevental decennia de leiders in Oost-Europa er ook een dictatuur op hebben gebaseerd? De PvdA, de SP en GroenLinks hangen, in verschillende mate, nog steeds een aantal van dezelfde principes aan en dat zijn toch redelijk gerespecteerde partijen in dit land. Veel mensen blijven lid van de rooms-katholieke kerk, al zijn ze sterk vóór het gebruik van voorbehoedsmiddelen en niet tegen abortus en euthanasie. Ik kan me voorstellen dat er geheelonthouders zijn die wel iets zien in het islamitische verbod van alcoholgebruik. Wij tolereren dat sommige christenen zich niet laten inenten en Jehovagetuigen geen bloedtransfusie accepteren. Ephimenco maakt overigens de ook door anderen veel gemaakte vergissing 'eerwraak' als islamitisch gebruik te betitelen. Eerwraak is een etnisch bepaald gebruik. Ephimenco kijkt nog liever naar uitdagende reclame voor lingerie dan naar een wandelende gevangenis in boerka. Hoe vaak ziet hij zo'n wandelende gevangenis? In mijn blog van 6 september 2009, 'Wieltjes', gaf ik al eens aan dat heel wat moslims het niet al te nauw nemen met de islamitische regeltjes. (Het zijn soms net christenen.) Hoeveel  zullen er dan een jihad willen beginnen of op iets minder gewelddadige wijze niet- of ex-moslims het leven zuur willen maken?

Ephimenco verkoopt baarlijke nonsens als hij beweert dat Cohen de seculiere waarden verraadt en de scheidslijn tussen kerk en staat wil ontmantelen. Hij schrijft aan het slot van zijn column: Cohen de bindende burgervader van Nederland? Over de talrijke autochtonen die de onleefbare wijken van zijn stad zijn ontvlucht zei hij ooit minachtend: 'Het deel van de bevolking dat weinig moet hebben van vreemdelingen, is uit Amsterdam vertrokken. Veel Amsterdammers uit de lagere middenklasse wonen tegenwoordig in Almere, Zaanstad, Purmerend. In die groep zit, denk ik, de kern van de rancune'. 'We' vinden het maar niets dat je in sommige wijken in de grote steden meer hoofddoekjes en djabella's ziet dan mantelpakjes en kostuums, maar op bezoek in New York willen we 'Chinatown' niet missen. Mensen die de Olympische Spelen in Vancouver hebben bezocht, hebben wellicht de gelegenheid te baat genomen de wijken te bezoeken die grotendeels door mensen van Aziatische afkomst bewoond worden. Straatnamen worden daar soms tweetalig aangegeven. Zit het daar wel goed met de integratie? Zijn ze daar multicultureel doorgeslagen? In het zuidwesten van de Verenigde Staten zie je ook veel tweetaligheid: Engels en Spaans. Hebben ze daar ook niets van integratie begrepen?  Hier schreeuwen we al moord en brand als een verkiezingsfolder in het Arabisch of Turks vertaald wordt. Is dat verraad van 'onze' cultuur? Als dat zo is, kun je die cultuur van mij cadeau krijgen.
X

4 opmerkingen:

 1. Een interessante column. Maar waarom herhaal je de leugen dat 'Ephimenco zijn opvatting illustreert met een citaat van Cohen uit diens 'Oranjelezing' uit 2004, waarin hij ons punten uit de 'morele agenda' van de islam ten voorbeeld voorhoudt'?

  Cohen stelt ons die morele agenda helemaal niet ten voorbeeld, zoals ik duidelijk heb gemaakt aan de hand van het *werkelijke* citaat uit Cohens Oranjelezing. Daar heb je kennis van genomen, of had je moeten nemen, in het Trouw-webforum waar je zelf een bijdrage plaatste.

  Ephimenco laat relevante informatie weg (Cohen heeft het over de 'morele agenda's' van *alle* religies, niet over islam in het bijzonder), hij stelt ze niet 'ten voorbeeld' maar zet ze af tegen in het westen 'geaccepteerde praktijken' omtrent alcoholgebruik, pornografie, echtscheiding, menselijke relaties. Dat doet Cohen *zonder* die geaccepteerde praktijken te veroordelen, en *zonder* een of andere religieuze agenda er positief bij af te schilderen. Laat staan die van de islam ten voorbeeld te stellen. Op een dergelijke manier bedriegt Ephimenco de lezer met zijn misbruikte, selectieve citaat, dat hij (opzettelijk?) verkeerd interpreteert en waaruit hij bedrieglijke conclusies trekt (Cohen als verrader, extremist, bewuste ondermijner van de seculiere staat).

  Dat had je allemaal kunnen lezen, zodat je hier niet klakkeloos de leugen van Ephimenco had overgenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik dacht voldoende te hebben aangetoond dat ik het volstrekt oneens ben met Ephimenco's betoog. Wanneer ik (wat kort door de bocht misschien) aangeef waarop hij (o.a.) zijn betoog baseert, zonder verdere toelichting, uitleg en commentaar, betekent dat niet dat ik zijn weergave en interpretatie deel. Dat is nu door jouw toelichting rechtgezet. Dat had overigens ook gekund zonder te spreken van 'klakkeloos' overnemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Evert, in jouw eigen weblog staat unverfroren te lezen dat Cohen in zijn Oranjelezeing 'ons punten uit de 'morele agenda' van de islam ten voorbeeld voorhoudt'. Dat doe je in commissie van Ephimenco, maar blijkens je formulering neem je dat zelf ook - ongewild, wellicht - voor je rekening. Bovendien neem je er nergens afstand van, zoals je in je reactie beweert.

  Uiteraard ben ik er blij mee dat je er alsnog afstand van neemt - terecht natuurlijk - maar dat neemt niet weg dat je je in je weblog ongewild met Ephimenco's bedrieglijkheid verbond.

  Dat is uitermate onverstandig, zoals ik in bovenstaande afdoende meen te hebben aangetoond. Het goede nieuws is dat we het dus eens zijn over het feit dat Cohen *niet* de morele agenda van islam als positief voorbeeld naar voren bracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ben je pas tevreden als ik toegeef dat ik:
  - een leugen herhaald heb;
  - een leugen klakkeloos overgenomen heb;
  - dat ik mij met Ephimenco's bedrieglijkheid verbond;
  - dat ik onverstandig was?
  Bij deze!

  BeantwoordenVerwijderen