maandag 8 maart 2010

Claimen

Slachtoffers van seksueel misbruik door priesters in het bisdom Los Angeles ontvingen, na een schikking, een schadevergoeding van gemiddeld 1,8 miljoen dollar (=1.325.283,00 euro) per persoon. In het bisdom Rotterdam ontving, volgens de Volkskrant, een misbruikt meisje 43.000 euro. Wij kennen niet dezelfde 'claimcultuur' als die in de Verenigde Staten. Daar worden inderdaad soms waanzinnige bedragen geclaimd. Maar in zaken als deze zou ik er helemaal geen bezwaar tegen hebben als de schadevergoedingen hier naar Amerikaanse hoogte werden opgetrokken. Het kost de heilige moederkerk één pennenstreek om het celibaat af te schaffen, waardoor heel wat toekomstige claims voorkomen kunnen worden.
X

1 opmerking: