woensdag 6 januari 2010

Afschieten

De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks) meldde eerder dit jaar dat hij overwoog de herten te laten afschieten. Dat leidde tot protest van onder meer de Partij voor de Dieren. Dat stond in De Pers van 5 september 2007. Dat ging over damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort. Het zouden er veel te veel zijn, waardoor overlast ontstond omdat deze (beschermde) dieren zich ook wel eens buiten de Waterleidingduinen begaven.

In Het PAROOL van heden lees ik, dat het provinciebestuur van Noord-Holland damherten wil afschieten, maar: Wethouder Maarten van Poelgeest, die verantwoordelijk is voor het gebied, piekert er niet over de herten af te laten schieten. "Het zijn schitterende dieren. Als terreinbeheerder vinden wij het niet nodig te jagen. Bovendien is er ook overlast van de damherten in gebieden waar wel wordt gejaagd." Bij gebrek aan natuurlijke vijanden zijn er de afgelopen twee jaar alleen maar meer damherten bij gekomen, neem ik aan. Ik vraag me wel af waar Maarten de afgelopen twee jaar over heeft zitten piekeren.
x

1 opmerking: