donderdag 6 juni 2019

AKKOORD

Het was groot nieuws: na negen jaar onderhandelen is er een pensioenakkoord. Hoewel ... in het AD las ik dat er volgens FNV-voorzitter Han Busker sprake is van een conceptakkoord. Alle circa één miljoen leden van de FNV mogen voor of tegen het akkoord stemmen.

Ik heb er belang bij dat het akkoord definitief wordt, want anders zou het zomaar kunnen dat mijn pensioen(en) verlaagd worden, terwijl ze al vele jaren niet zijn aangepast aan de inflatie. Ik vermoed dat er meer 65-plussers zijn dan vakbondsleden. Waarom wordt 'ons' niet gevraagd of we voor of tegen zijn. Als 'we' wel mochten zeggen, wat zou ik dan zeggen?

Ik heb vrij weinig benul van financiën. Als het gaat om bedragen met vier cijfers vóór de komma in het hier en nu kan ik het nog  net bijbenen, maar als het gaat om miljarden over vijf of tien jaar, dan moet ik echt afhaken. Wat is mijn stem (mijn oordeel over pensioenakkoord dan waard?

Ik vrees dat veel vakbondsleden net zo weinig verstand van financiële zaken hebben als ik. Beoordelen zij het akkoord in zijn geheel of beperken zij zich tot een enkel onderdeel dat hen het meest aanspreekt, bijv. de AOW-leeftijd of de zware beroepen? Als het oordeel op één onderdeel beschouwd wordt als een oordeel over het geheel, is de kans groot dat 'het feest' niet doorgaat. Iedereen heeft wel iets waar zhij het niet mee eens is.

We moeten niet te ver op het uiteindelijke oordeel vooruit lopen. De stemming onder de leden kun je beschouwen als een raadgevend referendum. Het bestuur beslist en legt dat besluit voor  aan het ledenparlement, daarin zitten per sector 1 of meer gekozen of benoemde vertegenwoordigers, samen 105 leden. Daar wordt het finale besluit genomen.

Als de FNV-leden in meerderheid niet eens zijn met het akkoord, kan het ledenparlement dan toch besluiten in te stemmen met het akkoord? Het 'ANTIDEMOCRATISCH!' zal niet van de lucht zijn. 'De mening van het volk wordt weer eens totaal terzijde geschoven!' 'Ik zeg mijn lidmaatschap op!'

Buskemaker noemde bij de persconferentie het rapport verdedigbaar, maar hij legt het "neutraal" voor aan de FNV-leden. Het zou niet zo gek zijn er nog wat toelichting bij te geven. Waarom heeft het bestuur met dit conceptakkoord ingestemd? Voor wie gaat de financiële toekomst er wat vrolijker uitzien?

Het worden nog spannende weken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten