zaterdag 27 maart 2010

Recht

Hebben mensen met een (lichte) verstandelijke handicap recht op een (eigen) kind? Daarover gaat het vanavond in 'Rondom 10' (Nederland 2, 21.10 uur). Moeten deze mensen gedwongen worden anticonceptiemiddelen te gebruiken, omdat hun kinderen volgens werkers in de zorg schade ondervinden van het opgroeien bij ouders met een beperking? Dat las ik in Trouw.

Ik zou zeggen: ga eens met de Jeugdzorg of de Raad voor Kinderbescherming praten. Die zien nogal eens kinderen van ouders zonder verstandelijke handicap, die vonden dat ze recht hadden op een kind, maar van opvoeden nog geen grammetje kaas hadden gegeten, waardoor hun bloedeigen kinderen aardig wat schade opliepen.

Er zijn allerlei beperkingen bij ouders die ertoe kunnen leiden dat een kind tijdens het opgroeien schade ondervindt. Een verstandelijke beperking is redelijk makkelijk vast te stellen, dus laten we die er maar uitpikken. Voor de rest zegene God de greep. We zien wel wat ervan komt en betalen mee aan al die gezinsvoogden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen en wie weet nog meer mensen die de ontspoorde kindertjes weer op de rails moeten zetten. Want we mogen niemand het van God of van de natuur gegeven recht op een kind ontzeggen. Alleen de verstandelijk gehandicapten moeten zo verstandig zijn te begrijpen dat zij de enige mensensoort zijn die dit recht niet hebben. Ik zou ze direct na het intreden van de puberteit laten steriliseren. Zijn we meteen van een hoop toekomstig gelazer af. We hoeven toch niet in alles een beschaafd land te zijn?
x

Geen opmerkingen:

Een reactie posten