zondag 1 november 2009

Afzwakken

Guusje ter Horst, onze minister van binnenlandse zaken, had de Tweede Kamer beloofd een aantal wetenschappers onderzoek te laten doen naar radicalisering in ons land. Dat hebben drie wetenschappers gedaan, las ik in de Volkskrant. Onderzoekers stellen feiten vast en trekken op basis daarvan conclusies. Die schrijven ze dan op. Deze onderzoekers melden o.a.: De PVV van Geert Wilders is een extreem-rechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt zij de sociale cohesie en de democratie in het land. (...) Daarmee benoemen de onderzoekers wat velen binnen overheidsinstanties vinden, maar wat niemand in het openbaar durft te uiten, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Oftewel: ze hebben natuurlijk gelijk, maar moet je dat nou zo hard zeggen? Dat kun je beter wat afzwakken, want: De vrees bestaat dat Wilders hieruit politieke munt slaat door te stellen dat de autoriteiten hem monddood willen maken.

Leer mij Wilders kennen. Natuurlijk gaat hij daar politieke munt uit slaan. Hij is de zelfbenoemde kampioen van het vrije woord, maar daar moeten anderen niet al te vrijelijk gebruik van maken door gewoon te zeggen wat ze van hem vinden. Het vrije woord betekent dat je ongestraft onzin, wartaal en beledigingen met betrekking tot de islam en moslims te berde mag brengen, maar dat moet je niet te ver doortrekken door dingen te gaan roepen die een echte Nederlander - "Wien Neêrlands bloed in d' aders vloeit, Van vreemde smetten vrij" - als onaangenaam, of zelfs kwetsend zou kunnen ervaren.

Moeten we Wilders niet de kans geven weer lekker te keer te gaan? Kunnen we hem beter zijn (politieke) graf in knuffelen? Laten we dit extreem-rechtse beestje maar gewoon bij naam noemen.

PS
En jawel, hoor: Wilders reageerde zoals verwacht..

PPS
Er zijn nieuwe PROGNOSES verschenen.
x

Geen opmerkingen:

Een reactie posten